Naše
úspechy

Komorný orchester ZOE usporiadal desiatku charitatívnych koncertov pod záštitou rôznych osobností spoločenského a kultúrneho života (Iveta Radičová, Ján Fígeľ, Miroslav Mikolášik a i.) a to napr.: Koncert pre Detské kardiocentrum, Detskú onkológiu v Bratislave, Koncert pre Japonsko, Koncert na podporu ľudí s mentálnym postihnutím,atď… Vystupoval na domácich festivaloch ,ako Nitrianska hudobná jar, festival talianskeho umenia Dolce Vitaj, Kubínska hudobná jeseň, Divadelná Nitra, Galantské hudobné slávnosti, Musica Sacra a Topoľčianska hudobná jeseň. ZOE odohralo aj svoj vlastný festival ORAVA KLASIK, kde spolupracoval s renomovaným slovenským huslistom Danielom Turčinom.

Nadpis číslo dva

Komorný orchester ZOE usporiadal desiatku charitatívnych koncertov pod záštitou rôznych osobností spoločenského a kultúrneho života (Iveta Radičová, Ján Fígeľ, Miroslav Mikolášik a i.) a to napr.: Koncert pre Detské kardiocentrum, Detskú onkológiu v Bratislave, Koncert pre Japonsko, Koncert na podporu ľudí s mentálnym postihnutím,atď… Vystupoval na domácich festivaloch ,ako Nitrianska hudobná jar, festival talianskeho umenia Dolce Vitaj, Kubínska hudobná jeseň, Divadelná Nitra, Galantské hudobné slávnosti, Musica Sacra a Topoľčianska hudobná jeseň. ZOE odohralo aj svoj vlastný festival ORAVA KLASIK, kde spolupracoval s renomovaným slovenským huslistom Danielom Turčinom.

Komorný orchester ZOE usporiadal desiatku charitatívnych koncertov pod záštitou rôznych osobností spoločenského a kultúrneho života (Iveta Radičová, Ján Fígeľ, Miroslav Mikolášik a i.) a to napr.: Koncert pre Detské kardiocentrum, Detskú onkológiu v Bratislave, Koncert pre Japonsko, Koncert na podporu ľudí s mentálnym postihnutím,atď… Vystupoval na domácich festivaloch ,ako Nitrianska hudobná jar, festival talianskeho umenia Dolce Vitaj, Kubínska hudobná jeseň, Divadelná Nitra, Galantské hudobné slávnosti, Musica Sacra a Topoľčianska hudobná jeseň. ZOE odohralo aj svoj vlastný festival ORAVA KLASIK, kde spolupracoval s renomovaným slovenským huslistom Danielom Turčinom.

Nadpis číslo 3

  • Komorný orchester ZOE
  • Komorný orchester ZOE
  • Komorný orchester ZOE

Nadpis h4

  1. Komorný orchester ZOE
  2. Komorný orchester ZOE
  3. Komorný orchester ZOE
Focused with the Focus 2 app

Komorný orchester ZOE usporiadal desiatku charitatívnych koncertov pod záštitou rôznych osobností spoločenského a kultúrneho života (Iveta Radičová, Ján Fígeľ, Miroslav Mikolášik a i.) a to napr.: Koncert pre Detské kardiocentrum, Detskú onkológiu v Bratislave, Koncert pre Japonsko, Koncert na podporu ľudí s mentálnym postihnutím,atď… Vystupoval na domácich festivaloch ,ako Nitrianska hudobná jar, festival talianskeho umenia Dolce Vitaj, Kubínska hudobná jeseň, Divadelná Nitra, Galantské hudobné slávnosti, Musica Sacra a Topoľčianska hudobná jeseň. ZOE odohralo aj svoj vlastný festival ORAVA KLASIK, kde spolupracoval s renomovaným slovenským huslistom Danielom Turčinom.

span
strong
link