Naša
vízia

Našou víziou je Nitra - mesto kvalitnej hudby, komorných koncertov, a umeleckých zážitkov, ktoré povznášajú dušu človeka.

Hudba je náš život. Baví nás a napĺňa. Po rokoch štúdia a hrania v profesionálnych hudobných telesách a rôznych projektoch po celom svete nás to ťahá domov.

Nitra, historicky a kultúrne významné mesto, má potenciál mať svoj vlastný profesionálny komorný orchester. My sme sa podujali naštartovať ho.

Založili sme tradíciu letných koncertov v Gotickej priekope Nitrianskeho hradu. Vzdelávame deti a mládež v oblasti hudobného umenia. Vytvárame priestor pre spoluprácu medzi umelcami. Realizujeme originálne projekty komornej hudby.

Chceme ponúkať a prinášať Vám – našim divákom a poslucháčom umelecký zážitok, ale aj možnosť dozvedieť sa viac o hudbe i našej práci. Máme radosť z množstva kvalitnej hudby, ktorá bola na Slovensku i vo svete skomponovaná. Chceme, aby ste ju spoznali i Vy, tešíme sa na spoluprácu so sólistami (spevákmi i hudobníkmi), na multižánrové projekty, prepájanie rôznych umení, tvorivý proces a každý jeden projekt. Vložíme sa do toho a veríme, že výsledkom bude spokojný a povznesený divák. Ponúkame vám svoje talenty a našou odmenou bude vaša priazeň.

Poslaním Nitrianskeho komorného orchestra je prinášať radosť a naplnenie prostredníctvom hudby Vám - našim poslucháčom.

Naše
aktivity

 • Koncerty na pešej zóne

  Open air koncerty, ktoré oživia letné večery návštevníkov centra mesta. Pestrá dramaturgia koncertov oslovuje široké spektrum našich divákov. Program: “Best of Classics”, “Filmová hudba”, “Večer operety”.

 • Nitriansky hradný archív

  Bohatá hudobná tvorba, prevažne z obdobia 17. – 18. storočia zachovaná v pokladnici hradného archívu nám poskytuje obraz o miestnom hudobnom živote v minulosti. Našim cieľom je tieto originálne a často nepoznané diela oživovať a prinášať naspäť na pódium.

 • Pódium mladých

  Projekt zameraný na podporu mladých talentov, ktorých je v našom regióne veľa. Talentovaní študenti umeleckých škôl majú príležitosť pracovať a vystúpiť s našim telesom a zažiť si tak proces prípravy a uvedenia diela v profesionálnom súbore.

 • Výchovné koncerty

  Chceme prinášať deťom tú najkvalitnejšiu hudbu v atraktívnom prevedení (Hudobné rozprávky, detské opery, muzikály) a tak vychovávať novú generáciu milovníkov kvalitného umenia.

 • Duchovná hudba

  Hudba, ktorá povznáša naše duše je v tomto čase obzvlášť potrebná a žiadaná. Prezentácia sakrálnej hudby od najstarších foriem až po súčasnosť, v jej autentickej podobe ako súčasť liturgie (omša, vešpery, …) a tiež ako neliturgické formy v akusticky ideálnom autentickom priestore chrámu.

 • Nová hudba

  Koncerty súčasnej hudby, premiéry diel slovenských aj svetových hudobných skladateľov 20. a 21. storočia. Hudba ako zrkadlo doby a spoločnosti, v ktorej žijeme.

A mnoho ďalších…

Naši
partneri

Naše aktivity môžeme realizovať vďaka podpore partnerov. Staňte sa aj Vy partnerom Nitrianskeho komorného orchestra a pomôžte oživiť hudobné umenie v Nitre.

Hlavný partner

Z verejných zdrojov podporil:
logo FPUFond na podporu umenia

Partneri

Mesto Nitra
Slovenský ochranný zväz autorský – SOZA
Očná optika Mária Varhaníková