Mozart: Missa brevis in d (K.65/61a)

Bohoslužba
Deň: 29. júna 2021
Miesto: Kostol sv. Petra a Pavla (Františkáni)
Nitra
Čas: 18:30

Účinkujúci

Hilda Gulyás – soprán
Angelika Zajícová – alt
Maroš Klátik – tenor
Jozef Noga – bas

Lucia Vaňková – organ
Nitriansky komorný orchester ZOE

Sv. omšu v Mimoriadnej forme Rímskeho rítu celberuje vdp. Anton Ďatelinka

Tradičná Tridentská sv. omša sprevádzaná hudbou mladého génia Wolfganga Amadea Mozarta.

Missu brevis in d K. 65 (61a) napísal W. A. Mozart v Salzburgu vo veku necelých trinásť rokov.