Morales Requiem

Bohoslužba
Deň: 02. novembra 2023
Miesto: Bazilika sv. Emeráma
Nitra - hrad
Čas: 18:30
Cena: vstup voľný

Účinkujúci

Hilda Gulyás – soprán
Angelika Zajícová – alt
Matúš Šimko – tenor
Ištván Hajdu – tenor
Tomáš Šelc – bas

Gregoriánska schóla nitrianskych Františkánov
Nitriansky komorný orchester

homília – J. Exc. Mons. Viliam Judák
celebruje vdp. Anton Ďatelinka

Pri príležitosti sviatku Všetkých verných zosnulých zaznie počas tradičnej liturgie v latinskom obrade starobylá Missa pro Defunctis pre 5 hlasov španielskeho renesančného skladateľa Cristóbala de Morales.

Partneri:
Biskupstvo Nitra
Farnosť Nitra – horné mesto