Adventný koncert

Koncert
Deň: 16. decembra 2023
Miesto: Synagóga
Nitra
Čas: 18:00

Účinkujúci

Marek Štrbák – dirigent
Spevácky zbor UKF v Nitre
Nitriansky komorný orchester

Adventný koncert s hudbou slovenských skladateľov.

Podujatie sa koná v spolupráci s Katedrou hudby Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
lgo FPU